COMUNICAT DE PRESĂ

Tinerii-motorul dezvoltării comunităților interetnice

Asociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS, în calitate de promotor, în parteneriat cu Școala Gimnazială Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Târg, anunță începerea proiectului „Tinerii-motorul dezvoltării comunităților interetnice”, proiect derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul se desfășoară în perioada 01.03.2021 – 28.02.2023, în județul Prahova, în comunele Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure și Florești.
Valoarea proiectului este de 163,977.00 Euro.
Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea comunităților rurale interetnice din cele trei comune.
Beneficiarii direcți vor fi: 18 tineri romi/neromi, femei și bărbați, ce vor fi abilitați în participare civică și implicați în acțiuni de inițiativă civică; 30 de reprezentanți ai românilor și romilor ce vor fi implicați în activitatea grupurilor locale de sprijin pentru educație; 30 de tineri romi/neromi ce vor fi instruiți în antreprenoriat și implicați în realizarea de planuri de afaceri.
Activitățile principale vor fi: Formarea în dezvoltare comunitară pentru 18 tineri romi și neromi; Organizarea a 3 asociații civice de tineret interetnice, fără personalitate juridică; Acțiuni de inițiativă civică a asociațiilor civice de tineret; Formarea și activarea a 3 grupuri locale de sprijin pentru educație; Formarea în antreprenoriat a 30 de tineri romi și neromi; Sprijinirea elaborării de planuri de afaceri de tinerii formați.

„Proiect derulat de Asociația Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS în parteneriat cu Școala Gimnazială Sat Mărginenii de Jos, Comuna Filipeștii de Târg, Județul Prahova, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este să contribuie la dezvoltarea comunităților rurale interetnice din comunele Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure și Florești, din județul Prahova.”

„Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Rodica-Elena Tudor, telefon: 0720710151/0722812104; e-mail: [email protected].