Toate-s bune şi frumoase la grădiniţele din judeţ, consideră inspectorii OPC

Redactia -

Toate-s bune şi frumoase la grădiniţele din judeţ, consideră inspectorii OPC

In perioada 17.09 – 30.09.2013, comisarii CJPC Prahova au desfăşurat o acţiune tematică de control privind respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor în grădiniţele cu program prelungit, particulare şi de stat.

S-au controlat 23 grădiniţe cu program prelungit din care 9 grădiniţe particulare

S-au constatat abateri de la prevederile legale la 7 gradinite

S-a controlat cantitatea totală de   545   kg produse alimentare dintre care 1 kg cu abateri

La controlul privind asigurarea calitatii serviciilor prestate in spatiile in care se desfasoara activitatea de educare, instruire si joaca ale copiiilor s-au depistat deficiente legate de legalitatea funcţionării la doua gradinite care nu au putut prezenta autorizaţia/acreditarea emisă de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. S-a realizat si o informare si a Inspectoratului Scolar Judetean pentru a dispune masurile in consecinta

In ceea ce priveste verificarea asigurarii calităţii serviciilor de cazare s-a constatat ca grădiniţele cu program prelungit funcţionau în spaţii corespunzătoare si aveau încăperi pentru primire (vestiare), situate la fiecare nivel al clădirii, iluminate, ventilate natural şi dimensionate corespunzător.

Grădiniţele verificate erau dotate cu mobilier corespunzător şi erau aprovizionate cu substanţele necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie.

Grupurile sanitare erau în numar suficient si adaptate dimensional vârstei copiiilor si existau grupuri sanitare separate pentru personalul adult , fiind dotate cu materialele necesare igienei personale, corespunzător numărului de copii.              

Se asigurau dotărilor interioare şi exterioare în vederea asigurării securităţii copiilor

La toate grădinitele erau oficii organizate separat – lenejerie curata respectiv lenjerie murdara.

Mobilierul era dimensionat specific vârstei copiiilor , era în buna stare , fără colturi sau deteriorări.

La verificarea privind asigurarea calităţii serviciilor prestate pentru asigurarea hranei copiilor

s-a constatat ca exisatu spaţii corepsunzatoare pentru prepararea mâncărurilor dotate cu instalaţii frigorifice, utilaje, ustensile, vase – in buna stare, spaţiile pentru depozitarea alimentelor erau igienizate , curate existând conditii corespunzatoare de păstrare a produselor alimentare ambalate.

Nu s-au depistat deficiente legate de modul de funcţionare a instalaţiilor de apă curentă rece şi caldă, sanitare, de canalizare şi de colectare a reziduurilor solide.

Deficienţe legate de amplasarea blocului alimentar s-au constatat în cazul unei gradinite program prelungit – unde datorită vechimii clădirii nu se pot respecta prevederile legate de sensul unic al fluxului tehnologic.

In cazul grădinitelor particulare existau contracte încheiate cu societati de catering care asigurau prepararea , aducerea hranei, utilizând vesela de unică folosintă .O singura gradinită particulară avea bucatarie proprie de preparare a mesei copiiilor – care era utilată , cu vesela integră, curată, cu dotarile corespunzatoare( aparat de masura verificat metrologic ,spatii frigorfice etc )

Referitor la calitatea alimentelor in timpul controlului s-a constatat ca materiile prime, semifabricate se încadrau în data durabilitatii minimale si dpdv organoleptic Se respectau condiţiilor de transport, manipulare şi depozitare ale alimentelor si existau documente de provenienţă si calitate a alimentelor.

Toate grădinitele – la verificarea prin sondaj, respectau necesarul zilnic de calorii şi substanţe nutritive şi a necesarului estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la copii .

            Listele meniurile zilnice erau avizate de personalul medical din unitate şi aprobate de conducătorul unitatii

Din punct de vedere al respectării prevederilor legale privind informarea consumatorilor, s-au constatat deficiente privind afişarea zilnică, la loc vizibil, a listei – meniu cu preparatele care vor fi servite in ziua curentă la 5 gradinite; deficientele constatate ţin de neinformarea completa a părintilor referitoare la gramajele porţiilor oferite copiilor precum şi lipsa evidentierii cantitătii de carne din ciorbe sau supe.