Toate străzile din comuna Bucov vor primi nume noi. Vezi lista

Redactia -

Toate străzile din comuna Bucov vor primi nume noi. Vezi lista

Nomenclatorul stradal, adică lista denumirilor tuturor străzilor din localitate, reprezintă, poate, cel mai bun mod prin care comunitatea locală îi omagiază pe cei care au scris istorie, pe cei care s-au remarcat prin faptele, prin cariera lor, prin opera pe care au lăsat-o moştenire.

De asemenea, este o mândrie pentru fiecare dintre noi să locuiască pe o stradă care să aibă o denumire care să spună ceva, fie că este vorba despre un domnitor, un poet, un scriitor sau o mare personalitate politică.

Publicitate

Acestea sunt şi motivele pentru care administraţia locală a comunei Bucov, condusă de către primarul Ion Savu şi viceprimarul Nicolae Nicolescu a luat decizia, împreună cu membrii Consiliului Local, de a atribui noi denumiri străzilor din localitate.

Se elimină, astfel, denumiri care nu reprezentau nimic pentru comună şi cetăţeni, care nu aveau absolut nicio legătură cu localitatea, poziţia geografică, etc. Dăm doar câteva exemple de denumiri care au intrat, cine ştie cum, în tradiţia locală: Smeului, Curcubeului, La Usturoi, etc…

Administraţia locală a ales, de această dată, să aleagă, pentru redenumirea străzilor din satele componente ale comunei Bucov personalităţi istorice (domnitori şi oameni politici de marcă) şi scriitori pe care, cu siguranţă, îi cunoaşte fiecare dintre noi.

IMPORTANT: Primăria comunei Bucov va stabili o anumită perioadă de timp în care toţi cetăţenii îşi vor putea preschimba GRATUIT actele de identitate, cu noua denumire a străzii şi numărul locuinţei.

Vă prezentăm, în cele ce urmează, lista străzilor din toate satele componente ale localităţii cu vechea denumire şi cu propunerea pentru noua denumire. Primăria Bucov vă adresează rugămintea de a veni, în zilele următoare, dacă este cazul, cu noi propuneri şi sugestii pentru redenumirea arterelor de circulaţie din Bucov. Sunteţi aşteptaţi la sediul Primăriei pentru a vă exprima eventualele păreri şi sugestii.

 

Sat Bucov:

Denumirea nouă                              Denumirea veche

 

Tineretului                               –

Mihai Viteazul                         Şoseaua Naţională

Mircea Eliade                          –

George Topârceanu                 –

Costache Negruzzi                  Viespari

Mişcă T. Costică                     Serelor

Eroilor                                     Eroilor

Octavian Goga                        Prodcomplex

Ion Minulescu                          Cartier

Lucian Blaga                           Crizantemelor

Alexandru Macedonski           Ceair

Emil Cioran                             Unitatea Militară

Tudor Arghezi                         Obşte spre Bălţi

Corneliu Coposu                     DC57

George Bacovia                       Bucovel

Iulia Haşdeu                            Talea

Constantin Stere                      Văleanca

Eugen Ionescu                         Muşcatelor

Barbu Şt.Delavrancea             Zorelelor

Nichita Stănescu                      Albăstrelelor

Nicolae Labiş                           Viorelelor

Nicolae Iorga                           Câmpului

Ion Budai Deleanu                   Drumul Pleşii

Anton Pann                              După Grădini

Mihai Eminescu                       Linia Mare

I.L.Caragiale                            Linia Mică

Nicolae Bălcescu                     Soarelui

Mihail Sadoveanu                    Iazului

Theodor Amann                      Salcâmilor

Geo Bogza                               Castanilor

Suzana Stere Paleologu           Parcului

Constantin Brâncuşi                Liliacului

Procopie Fitilis                        Nicoară

Alexandru Vlahuţă                  Cărămidă

George Coşbuc                        Cărămidă

Ioan Grigorescu                       Cărămidă

Petre Ispirescu                         Nicoară

Ion Creangă                             Nicoară

Dacia                                       Intrare Parc Bucov

Industriei                                 –

 

Sat Pleaşa

Denumire nouă                      Denumire veche

 

Regele Carol I                          Smeului

Regele Carol I                          O parte din Fabricilor

Dimitrie Cantemir                    Fabricilor

Regele Carol I                          Valea Grăţii

Matei Corvin                           O parte din Valea Grăţii

Regina Maria                           Lăcustelor

Regele Ferdinand                     Curcubeului

Mircea cel Bătrân                    Cornului, Sitarului

Petru Rareş                              Brebenelului

Alexandru Ioan Cuza              Eforiei

Tudor Vladimirescu                Alunului

Ştefan cel Mare                       Vântului

Constantin Brâncoveanu         Dealu Frumos, Carpenului

Alexandru Lăpuşneanu           Narciselor

Vlad Ţepeş                              Islazului

Matei Basarab                         Oilor

Decebal                                    Prunului

Burebista                                 Ulmului

Strada Ricu                             Colonie Ricu

1 Mai                                       1 Mai

Mihai Kogălniceanu                Intre blocuri fosta Industriei

 

Sat Chiţorani

Denumire nouă                      Denumire veche

 

Mihai Viteazul                          Şoseaua Naţională

I.C.Brătianu                              Nucilor

Iuliu Maniu                              Bisericii, Fermei, Cimitirului

Alexandru Averescu                Micşunelelor

Antim Ivireanu                        Cramei

Tache Ionescu                          Gladiolelor

Stăncescu Dumitru                   Drumul spre conac belgian

Nasopol                                   Spatele Domide

Armand Călinescu                   Ghiocelului

Dimitrie Sturdza                      Merilor

Nicolae Titulescu                     Spatele şcolii

Florica Romalo                        Între biserici spre conac

Clody Berthola                        Spre Releu

Ion Mihalache                          La Usturoi

Stadionului                              Perpendiculară pe DN1B paralel Cojocaru

Gheorghe Ionescu Siseşti        Blocuri ICDVV

 

Sat Bighilin

Denumirea nouă                              Denumirea veche

 

Vasile Goldiş                           Din drumul Plopului până la Bălănescu

C.D.Gherea                             De la pod Bighilin până la Podeanu Ioana

Independenţei                          Extindere intravilan Bighilin

Ana Ipătescu                           Ramificaţie spre Nenu Florica

Ecaterina Teodoroiu                Fam.Bălănescu spre intrare Pădure

 

Sat Valea Orlei

Denumire nouă                      Denumire veche

 

I.G.Duca                                  Din Chiţorani până la ferma Preot Casian

Titel Petrescu                           Fam.Dumbrăveanu până la Fam.Năstase