Admiterea în instituţiile de invăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Află câte locuri sunt disponibile şi condiţiile necesare

Redactia -

Admiterea în instituţiile de invăţământ  ale Ministerului Administraţiei şi Internelor. Află câte locuri sunt disponibile şi condiţiile necesare

La concursul de admitere – sesiunea 2012 pentru nevoile unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, vor fi scoase la concurs 85 de locuri, astfel:
– Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri: 35 de locuri – bărbaţi;
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti: 50 de locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi.Înscrierea la concursul de admitere:
– Academia de Poliţie „A.I. Cuza” Facultatea de Pompieri – dată limită de înscriere – 22.06.2012 
– Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – dată limită de înscriere – 10.08.2012

 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2012;
– să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă (absolvenţi 2012) din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
– să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
– să aibă înălţimea minimum 1,70 m (bărbaţi).Date suplimentare referitoare la întocmirea dosarului de recrutare, probele de verificare şi baremele la pregătire fizică, tematica şi bibliografia de concurs, se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova.