Totul despre admiterea la Şcoala de Pompieri Pavel Zăgănescu Boldeşti

Redactia -

Totul despre admiterea la Şcoala de Pompieri Pavel Zăgănescu Boldeşti

 

Etapa a II-a de selecţie – Proba de verificare a cunoştinţelor

la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu ” Boldeşti

 

În vederea susţinerii probei de verificare a cunoştinţelor, candidaţii declaraţi „PROMOVAT” la finalizarea etapei I de selecţie (probe eliminatorii) din cele trei centre zonale (Boldeşti, Fălticeni şi Cluj) se vor prezenta la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti în data de 09 septembrie 2014, între orele 0800 – 1800, pentru înscriere, având asupra lor următoarele documente:

–         cartea de identitate sau paşaportul;

–         diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată, absolvenţii promoţiei 2014 cărora nu li s-a eliberat diploma de bacalaureat prezintă adeverinţă eliberată de liceu cu precizarea mediei generale şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat, mediilor obţinute în anii de studiu, termenului de valabilitate a adeverinţei şi a faptului că nu a fost eliberată diploma;

–         foaia matricolă în original sau copie legalizată;

–         permisul de conducere categoriile B şi C şi/sau psihotestul auto (testare psihotehnică) pentru categoriile care nu sunt deţinute de candidaţi, care atestă capacitatea de a conduce autovehicule din categoriile B şi C.

Candidaţii trebuie să achite contravaloarea taxei de înscriere în cuantum de 150 RON, iar cei care solicită scutirea de taxă prezintă acte doveditoare că se află în una din situaţiile enumerate:

–         sunt orfani de ambii părinţi;

–         provin din casele de copii sau din plasament;

–         sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989;

–         au venituri nete lunare pe membru de familie, calculate în luna anterioară celei în care se desfăşoară concursul de admitere, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, calculat prin deducerea din salariul minim brut a impozitului (mai mici de 756 RON).

Proba de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti la data de 10 septembrie 2014, între orele 0900 – 1400 şi constă în susţinerea unui test scris tip grilă din domeniul ştiinţelor exacte, respectiv matematică şi fizică.

Candidaţii înscrişi se vor prezenta la sediul şcolii până la ora 0800, având asupra lor cartea de identitate sau paşaportul şi legitimaţia de concurs eliberată.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs se va desfăşura între orele 0800 – 0900.