Totul despre ajutorul de încălzire pentru iarna 2012-2013

Redactia -

Totul despre ajutorul de încălzire pentru iarna 2012-2013

Primaria municipiului Ploiesti, prin Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, anunta cetatenii ca incepand cu data de 29.10.2012 se pot depune cererile si declaratiile pe propria raspundere insotite de acte doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, aferent sezonului rece 2012 – 2013.Documentele se pot depune la sediul ASSC dupa urmatorul program:

– Luni – Joi 8.30 – 15.30

LOCATII:

– Str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr. 46 – CERERI PENTRU incalzire locuinte cu LEMNE
– Str. Postei, nr. 6- CERERI PENTRU incalzire locuinte GAZE NATURALE SI ENERGIE TERMICA
Recomandam cetatenilor sa procedeze la depunerea actelor doveditoare, pentru evitarea situatiei neplacute, ca in urma realizarii anchetei sociale pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in cerere si declaratie pe propria raspundere, sa se recupereze sumele platite necuvenit cu titlu de ajutor de incalzire a locuintei.

 

ACTE DOVEDITOARE:
Copie acte de identitate ( CI/BI, certificate de nastere, dupa caz);
Adeverinte de venituri nete pentru toti membrii familiei ( sau cupoane de pensii, alte drepturi, alocatie de stat, dupa caz);
Ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda familiilor, respectiv persoanelor singure, cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane, numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora .

Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul din bunurile prevazute in O.U.G. nr. 70/2011- Anexa 2, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.Conform anexei 2 din O.U.G. nr. 70/2011 – bunurile imobile care conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei sunt cladirile sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu ( chiar si in cazul in care detin in proprietate o a doua locuinta total sau partial – cote parti ).
Bunurile mobile :
Mijloace de transport: autoturisme care depasesc 1.600 cmł, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;
Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
Utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
Se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei’’ Delta Dunarii’’.

Terenuri:
1.Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1.000 m˛ in zona urbana si 2.000 m˛ in zona rurala;
2. Terenuri in zona colinara si de ses:
Arabil si faneata ( pentru familii cu 1-3 persoane = 2,00 ha; familii cu peste 3 persoane = 3,00 ha);
Forestier (pentru familii cu 1-3 persoane = 2,00 ha; familii cu peste 3 persoane = 3,00 ha);
Vii, livezi, gradini de legume si flori (pentru familii cu 1-3 persoane = 1,00 ha; familii cu peste 3 persoane = 1,50 ha);
3.Terenuri in zona montana:
Forestier (pentru familii cu 1-3 persoane = 2,00 ha; familii cu peste 3 persoane = 3,00 ha);
Vii, livezi (pentru familii cu 1-3 persoane = 1,50 ha; familii cu peste 3 persoane = 2,00 ha);
Pasuni si fanete (pentru familii cu 1-3 persoane = 4,00 ha; familii cu peste 3 persoane = 5,00 ha);
Categorii de animale/pasari: peste 3 bovine; peste 5 porcine; peste 20 de ovine/caprine; peste 15 familii de albine.

In conformitate cu dispozitiile art. 19 alin 1 din O.U.G. nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, titularii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data modificarii. Comunicarea modificarii, se va face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere, individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari.