Totul despre recensământul populaţiei şi al locuinţelor

Redactia -

Totul despre recensământul populaţiei şi al locuinţelor

 

 

Organizarea şi efectuarea Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor (RPL) se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul Naţional de Statistică (INS), sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, în baza OUG nr.36/2007 şi a Hotărârii de Guvern nr 1502/2009. Vi se va solicita un interviu cu membrii gospodăriei dvs de către un recenzor care se va identifica cu legitimaţia specială emisă de Comisia Locală de Recensământ şi cu cartea de identitate. Informaţiile înregistrate au caracter confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri statistice. În procesul de prelucrare, datele furnizate îşi pierd orice element de identificare, acestea fiind grupate la nivelul întregii populaţii. Nicio informaţie despre o anumită persoană sau gospodărie nu va fi transmisă autorităţilor locale sau centrale, factorilor decizionali la nivel central, presei sau publicului. Toate persoanele sunt obligate să furnizeze date, conform art.2 din OG nr.36. Refuzul de a furniza date este considerat contravenţie şi se sancţionează conform art.21 din HG nr 1502/2009. Pentru ca operaţiunea de înregistrare să se desfăşoare într-un timp cât mai scurt, organizatorii vă roagă să pregatiţi următoarele date pentru dvs. şi pentru celelalte persoane din locuinţa dvs.: Codul numeric personal (CNP) ; Data stabilirii în localitate; Denumirea instituţiei de învăţământ absolvite şi a celei pe care o urmaţi (dacă este cazul); Ocupaţia; Denumirea unităţii la care lucraţi (care v-a angajat); Perioada construirii clădirii în care se află locuinţa dvs.; Suprafaţa camerelor de locuit. Informaţii despre RPL puteţi afla acesând site-ul  www.recensamantromania.ro