Transportul public extins în comunele din jurul Ploieştiului. Vezi detalii

Mihai Ciobanu -

Transportul public extins în comunele din jurul Ploieştiului. Vezi detalii

În şedinţa Consiliului Local Ploieşti din data de 25 septembrie 2015 va fi supus aprobării un proiect care prevede, de principiu, asocierea municipiului Ploieşti cu localităţile limitrofe în vederea extinderii transportului public, prin curse ale TCE Ploieşti, în comunele din imediata vecinătate a Ploieştiului. Este un proiect mai vechi, lansat iniţial la data înfiinţării Zonei Metropolitane Ploieşti dar despre care nu s-a mai discutat în ultimii ani.
Iată ce prevede acest proiect:

„Extinderea activității S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin asigurarea, pe criterii de rentabilitate, a unor curse regulate de transport persoane în periurbanul municipiului (de exemplu comunele Târgșoru Vechi, Brazi, Bărcănești, Berceni, Bucov, Blejoi, Ariceștii Rahtivani, Păulești, Valea Călugărească, situate în imediata vecinătate sau în apropierea Ploieștiului) poate consolida situația economico-financiară a societății, iar ploieștenii ar beneficia de o libertate de mișcare sporită. De aceeași libertate mai mare de mișcare ar beneficia și cetățenii respectivelor localități, în condiții de călătorie la nivelul municipiului, într-un sistem tarifar avantajos, având mai multe stații în fiecare unitate administrativ-teritorială și posibilități de interconectare atât cu reședința județului, cât și între comune. De asemenea, ar spori flexibilitatea în adaptarea programului de transport, a graficelor integrate de circulație, la nevoile dinamice ale comunităților. Cu alte cuvinte, s-ar putea aprecia că dinamica și integrarea funcțională ar fi mai bune decât în sistemul județean.

Avându-se în vedere experiența S.C. Transport Călători Express S.A., capacitatea sa tehnică și profesională necesară asigurării continuității și calității serviciului, se propune ca asocierea să se realizeze în condițiile extinderii activității S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești, în condițiile legii.

Corespunzător acestor intenții – însușite de principiu în această etapă – ar urma să fie realizat un studiu de oportunitate comun de către o persoană fizică sau juridică de specialitate, selectată în condițiile legii, ce va fi apoi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești. În măsura aprobării acestui studiu de consiliile locale din asociație, se va trece la elaborarea Actului constitutiv și Statutului A.D.I. ”Asociația de Transport Public Ploiești”, la aprobarea finală și concretizarea asocierii.

Se mai are în vedere mandatarea viceprimarului cu atribuții de primar în vederea negocierii cu autoritățile administrației publice locale din potențialele unități administrativ-teritoriale, asistat fiind de conducerea S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești și de funcționari din aparatul propriu desemnați prin dispoziția sa.

De asemenea, ar urma să-și înceteze aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.127/26.05.2006.”