Un nou centru şcolar special se va construi în Ploieşti

Redactia -

Un nou centru şcolar special se va construi în Ploieşti

La iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, pentru bugetul anului 2013 se va avea în vedere alocarea sumelor necesare pentru construirea unui nou Centru Şcolar Special, pentru copii cu cerinţe educative speciale. Acest lucru se datorează faptului că, în ciuda eforturilor din ultimele luni, nu s-a găsit o soluţie viabilă pentru remedierea problemelor apărute la actualul sediu în care funcţionează Centrul Şcolar Special din Ploieşti şi care riscă să devină nefuncţional din cauza pânzei freatice de suprafaţă aflată chiar sub clădire.
Noua clădire va fi construită pe un teren aparţinând Consiliului Judeţean Prahova şi va oferi cele mai moderne condiţii pentru desfăşurarea activităţilor educative şi a celor de terapie pentru copii cu nevoi speciale. În prezent, Centrul Special oferă asistenţă educaţională şi terepeutic-recuperatorie pentru 123 de copii cu cerinţe educative speciale.