Un prahovean este cel mai bun pădurar din România

Redactia -

Un prahovean este cel mai bun pădurar din România

Prin Programul de formare profesională a personalului din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, concursul profesional ,,CEL MAI BUN PĂDURAR’ reprezintă cea mai importantă modalitate de perfecționare a pregătirii profesionale a pădurarilor, cu fază de masă la nivel de ocol silvic, apoi la nivelul direcției silvice și, nu în ultimul rând, cu faza națională la care participă câștigătorii concursului de la nivelul fiecărei unități teritoriale, informează Regia Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Ediția din acest an, la nivel național, a fost organizată, în perioada 8 — 10 octombrie, în raza Ocolului Silvic Sinaia — Direcția Silvică Prahova. Probele concursului au fost structurate în strânsă legătură cu principalele activități și sarcini de serviciu aferente fișei postului pădurarului, respectiv: o probă teoretică, urmată de mai multe probe practice, precum: recunoașterea speciilor forestiere, a celor de vânat și a dăunătorilor pădurii, cubarea și sortarea lemnului și tragerea cu arma la țintă fixă.

În urma centralizării rezultatelor obținute de către cei 42 de concurenți, la probele menționate mai sus, pe primele trei locuri s-au clasat următorii pădurari:

Locul I — STOICA Romulus, D.S. Prahova;

Locul II — CHIRILĂ Cătălin Laurențiu, D.S. Galați;

Locul III — TURTOI Ion, D.S. Tulcea.

Aceștia au primit premii în bani din partea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, conform Contractului colectiv de muncă în vigoare, precum și premii în obiecte, din partea sponsorilor tradiționali ai concursului, cunoscutele firme HUSQVARNA și STIHL.