Un prim pas făcut de CJ Prahova spre înfiinţarea transportului metropolitan

Daniel Dimache -

Un prim pas făcut de CJ Prahova spre înfiinţarea transportului metropolitan

 

Aleşii judeţeni au votat în şedinţa ordinară din 31 ianuarie, asocierea Consiliului Judeţean Prahova cu 14 oraşe şi comune (Ploiești, Băicoi, Boldești- Scăeni, Plopeni, Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Bucov, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Târgșoru Vechi, Valea Călugărească, Râfov-UAT introdus printr-un amendament), în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local.
Printre obiectivele acestei Asociaţii se regăsesc:
– reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030;
– înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea serviciului de transport local de persoane în interiorul localităților și între localitățile membre ale Asociației, precum și realizarea în comun a proiectelor de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate serviciului menţionat
– elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului public de transport local din cadrul Asociației;
– monitorizarea derulării proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului
– elaborarea şi aprobarea caietului/caietelor de sarcini și regulamentului/ regulamentelor serviciului public de transport local din cadrul Asociației;
– elaborarea şi aprobarea documentațiilor de atribuire a contractului/contractelor de servicii publice și stabilirea condițiilor de participare, criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția situatiei atribuirii Serviciului public de transport local, conform prevederilor legale;
– încheierea contractului/contractelor de servicii publice cu operatorii, în numele și pentru unitățile administrativ-teritoriale membre implicate, în conformitate cu normele legale în vigoare;
– reducerea impactului negativ social și de mediu în ceea ce privește proiectele de infrastructură de transport şi altele.
Înfiinţarea acestei asociaţii va permite, printre altele, şi cumpărarea din fonduri europene a unor mijloace moderne şi ecologice de transport în comun, în cadrul Planului de Tranziţie Justă.
Detalii, inclusiv Statutul integral al ADI „Mobilitate Prahova“, găsiţi pe site-ul CJ Prahova: https://cjph.ro/wp-content/uploads/2022/01/Prh08.pdf