Unde se mută Tribunalul Prahova

Redactia -

Începând cu data de 1 iulie 2013, Tribunalul Prahova şi Judecătoria Ploieşti vor funcţiona în imobilul situat în mun. Ploieşti, str. Văleni, nr.44, jud. Prahova, aflat în proprietatea S.C. Hale şi Pieţe S.A., cu o suprafaţă utilă de 2566 mp.Între Tribunalul Prahova, în calitate de ordonator terţiar de credite, şi proprietarul-locator s-a încheiat, la data de 4.04.2013, un contract de închiriere pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional, chiria convenită pentru întregul spaţiu fiind de 90.106 lei/lună (inclusiv TVA).