Unde va fi depozitată arhiva Tribunalului Prahova

Redactia -

Tribunalul Prahova aduce la cunoştinţă că, urmare a „Anunţului de participare“, publicat în data de 10.10.2014, privind închirierea unui spaţiu pentru depozitare şi conservare a dosarelor păstrate în Arhiva veche, s-au depus două oferte, respectiv de către SC A & M Arhive Center SRL Ploieşti şi Federalcoop Prahova Societate Cooperativă de Consum SC Sucursala Ploieşti. În urma analizării celor două oferte, pe baza documentelor înaintate de ofertanţi, de către comisia de evaluare, s-a decis că SC A & M Arhive Center SRL Ploieşti îndeplineşte condiţiile de calificare, ca atare a fost stabilită ca ofertă câştigătoare        SC A & M Arhive Center SRL Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, strada Pompelor nr. 3.