Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean reabilitată şi extinsă cu fonduri europene

Redactia -

Unitatea de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean reabilitată şi extinsă cu fonduri europene

În cadrul şedinţei de miercuri, 31 august, a Consiliului Judeţean Prahova va fi supus aprobării un proiect care prevede promovarea finanţării unui proiect de extindere, reabilitare şi modernizare a UPU de la Spitalul Judeţean cu Fonduri Europene. 

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritara 8: ”Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” are ca obiectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea, dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă, ambulatorii, unități de primiri urgențe. Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite următoarele tipuri de activități specifice:  reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă;  reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe). Solicitanti eligibili sunt Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, parteneriate.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești, prin adresa nr. 23473/02.08.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova cu nr. 14075/02.08.2016, a propus extinderea, reabilitarea, modernizarea și recompartimentarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, care se încadrează în activitățile propuse a se realiza în cadrul Axei prioritare 8. Având în vedere numărul de pacienți cu tendință de creștere și cerințele Ordinului Ministerului Sănătății 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, este necesar a se realiza:

Extinderea structurii unității de primiri urgențe:

 Asigurarea accesului ambulanțelor prin repoziționarea SAS-ului pe linia adiacentă clădirii actuale a UPU în spațiul utilizat în prezent pentru parcare și staționare taxiuri;

 Extinderea și reorganizarea spațiului de triaj pentru realizarea în condiții optime a preluării unui număr mai mare de pacienți simultan;

 Realizarea unui spațiu închis și încălzit pentru staționarea ambulanței SMURD de terapie intensivă mobilă, deoarece aceasta este dotată cu aparatură, medicamente și materiale sanitare care necesită păstrarea în condiții optime de temperatură;

 Realizarea unor spații medicale pentru investigații paraclinice și auxiliare – înființare salon pacienți critici/ventilați, extindere spațiu observator, cabinet de medicină dentară, laborator analize medicale, spațiu pentru computer tomograf.

Reabilitarea și modernizarea clădirii existente – recompartimentarea, repoziționarea și recondiționarea spațiilor actuale destinate activității medicale. Pentru pregătirea si promovarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și recompartimentare Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești” , de către Consiliul Judeţean Prahova, este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens