UPG a intrat într-un consorțiu cu alte 9 universități de stat ca să-și apere interesele împreună

Daniel Dimache -

UPG a intrat într-un consorțiu cu alte 9 universități de stat ca să-și apere interesele împreună

UPG a intrat într-un consorțiu cu alte 9 universități de stat ca să-și apere interesele în spațiul academic. Consorțiul ”Academica Plus” reunește 65.000 de studenți și 6000 de cadre didactice. Vă prezentăm comunicatul de presă publicat în acest sens:

COMUNICAT

       Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești face parte din consorțiul universitar ,, Academica Plus . Consorțiul universitar ,,Academica Plus” este format din zece universități de stat care cumulat au peste 65 000 de studenți și 6000 de cadre didactice, auxiliare si nedidactice. Din acest consorțiu fac parte următoarele universități de stat: Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea din Pitești, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea ,,1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște”, Universitatea din Oradea, Universitatea din Petroșani, Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Domnul prof. univ. dr. ing. habil Dinu Florinel , rectorul Universității Petrol-Gaze din Ploiești a participat în data de 28.10. 2021 la o ședință online alături de ceilalți reprezentanți ai universităților componente ale consorțiului universitar ,, Academica Plus” pentru a dezbate asupra ultimelor evoluții din spațiul academic, dar și propuneri de regândire a finanțării de către statul român a universităților.

În urma discuțiilor s-au conturat următoarele concluzii:

  1. Consorțiul Universitar ACADEMICA PLUS consideră că se impune o reprezentativitate echitabilă și total nediscriminatorie a oricărui consorțiu universitar legal constituit, în relaționarea cu Ministerul Educației, cu alte ministere și instituții ale statului român. Reunind 10 universități de stat, cu peste 65000 de studenți și peste 6000 de cadre didactice, auxiliare și nedidactice, considerăm că avem aceleași drepturi la reprezentare, dialog și parteneriat instituțional ca și oricare dintre celelalte consorții universitare din România.
    Principiul fundamental al autonomiei universitare, consfințit prin Constituție și legi, se impune a fi respectat întocmai de către toți partenerii instituționali, universități, ministere, consilii și alte instituții luând în considerare că indiferent de dimensiunea fizică și diversitatea ofertei educaționale, universitățile sunt factori de progres socio-economic și cultural cu drepturi și atribuții egale.
    Considerăm corectă reprezentarea de până acum, aceea de parteneri egali în interiorul Consiliului Național al Rectorilor. Considerăm de asemenea că reprezentarea învățământului superior românesc în relația cu Ministerul Educației, printr-o voce unică, aceea a CNR,
    se impune a fi păstrată.

2. Având în vedere dinamica nevoilor reale de studiu ale potențialilor studenți, considerăm că a sosit momentul pentru a regândi finanțarea de către statul român după criterii precum atractivitatea programelor de studii, reprezentativitatea pe piața muncii locală și regională, nevoile reale de studiu ale studenților noștri și nu în ultimul rând nevoile de resursă umană înalt calificată, ale economiei românești în ansamblul ei. Astfel, solicităm o regândire a finanțării prin locuri subvenționate pe categorii de programe de studiu (L, M, D) care să țină cont de toate cele enunțate anterior, cu o mai mare flexibilitate în redistribuirea locurilor subvenționate rămase vacante din varii motive către acele universități care dovedesc o atractivitate sporită sau un impact strategic deosebit al unor programe de studiu.

    Rectorul Universității Petrol – Gaze din Ploiești susține în totalitate aceste propuneri și apreciază declarația publică a președintelui consorțiului universitar ,, Academica Plus”, în persoana d-lui Dumitru Chirleșan.

Conf.univ. dr. Mirela Dulgheru