COMUNICAT DE PRESĂ

       Începând din semestrul al doilea al anului universitar 2022-2023, UPG Ploiești, acordă din fonduri proprii, un nou tip de bursă, sub denumirea ,,BURSA CUM LAUDE” în valoare de 1500 lei pe lună pentru studenții cu merite deosebite în plan academic.

    Se acordă lunar cinci burse pe o perioadă de șase luni începând cu luna martie,  pentru 5 studenți (una pentru fiecare  din cele 5 facultăți din cadrul UPG PLOIEȘTI). 

,,BURSA CUM LAUDE” se obține pe baza punctajului cel mai mare pe facultate rezultat prin însumarea punctajelor obținute la cele patru criterii de acordare a bursei ( candidații trebuie să  îndeplinească simultan criteriile minimale impuse).

   In ședinta Consiliului de Administratie din data de 1.03.2023 au fost validate rezultatele studenților care vor beneficia din partea universității de această bursă.