URLATI. S-a adjudecat licitaţia pentru modernizarea străzilor 1 Mai şi 30 Decembrie

Redactia -

URLATI. S-a adjudecat licitaţia pentru modernizarea străzilor 1 Mai şi 30 Decembrie

Urmare a finalizării licitaţiei pentru atribuirea contractului de execuţie publică de lucrări având ca obiect „Reabilitare şi modernizare Str. 1 Mai și Str. 30 Decembrie, până la intersecția cu Str. Stadionului” , vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Având în vedere prevederile Art. 82, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de evaluare a stabilit oferta câştigătoare dintre ofertele declarate admisibile şi conforme, în conformitate cu prevederile Art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în urma aplicării criteriului de atribuire “preţul cel mai scăzut”.
În urma evaluării ofertelor şi aplicării criteriului de atribuire menţionat anterior, oferta declarată câştigătoare a fost acceptabilă si conformă, prin urmare admisibilă, având un preţ mai mic decât al celorlalte 5 oferte declarate admisibile şi conforme, dar necăştigătoare.
Oferta financiară totală este în valoare de 3.393.246,27 Lei fără TVA şi conţine cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în Devizul General, care este de 308.300,05 Lei fără TVA (reprezentând 10.00 % din valoarea propunerii financiare constituite/depuse, fără diverse şi neprevăzute şi fără organizarea de şantier).
Termenul de execuţie al lucrării este de 12 luni.
În prezent, urmează a fi semnat Contractul de execuţie de lucrări, să se emită ordinul de începere a lucrărilor şi să se predea amplasamentul lucrării către constructor.