Valeriu Lupu, primar Bărcăneşti: Benzinăria Lukoil, lucrările la drumurile judeţene şi comunale au creat pericolul inundaţiilor. Căutăm soluţii…

Daniel Dimache -

Valeriu Lupu, primar Bărcăneşti: Benzinăria Lukoil, lucrările la drumurile judeţene şi comunale au creat pericolul inundaţiilor. Căutăm soluţii…

Reporter Gazeta de Prahova: Domnule primar Valeriu Lupu, fenomenul inundaţiilor a afectat grav comuna Bărcăneşti în ultimii ani, culminând cu primăvara acestui an, când apele au blocat DN1, în zona giratoriului, fiind drenate zile în şir cu ajutorul pompelor de pe carosabil. Au fost identificate cauzele?

Primar Valeriu Lupu: Combaterea inudațiilor la nivelul localității noastre a constituit și constituie o permanentă preocupare a autorității administrației publice locale începând cu identificarea cauzelor limitarea efectelor acestora și reducerea pagubelor materiale înregistrate la gospodăriile din zonele afectate.
Cauzele identificate prin cercetările amănunțite ale teritoriului Comunei Bărcănești și a vecinilor acestuia ne-au condus la următoarele aprecieri:

Acumularea apelor din forajele abandonate de SC ASTRA PLOIEȘTI ca urmare a sistării activităților precum și refularea la suprafață a apelor din pânza freatică crează surse de alimentare a fenomenului inundațiilor cu debite care în perioadele secetoase sunt de 15-20 l/s, iar în perioadele cu precipitații, acestea își măresc substanțial debitul în amonte pe raza teritoriului municipiului Ploiești angrenând reziduri petroliere ce poluează apele fluviale ce vin din zona unității militare, Bazei de Agrement Green Arena creând o acumulare imensă de apă pe UAT Ploiești care avertizează prin pânza freatică spre satul Tătărani din Comuna Bărcănești.

Precizăm că în ultimii ani prin modernizarea drumurilor DJ 101 D și DJ 101 G, din satul Tătărani și crearea unui canal pluvial artificial nesistematizat care străbate de la nord la sud satul, cu ștrangulări și dilatări succesive ale secțiunii, crează un fenomen care generează reducerea vitezei de curgere a apei, care se acumulează și se revarsă producând inundații ale gospodăriilor vicinale și ale terenului agricol. Acțiunile de modernizare a drumurilor județene au modificat cursul natural al apelor și al canalului pluvial care colecta apele de la calea ferată din nordul satului Tătărani și trecea pe lângă gardul SC APROMAT, traversa fosta Autobază 6 Călători prin curtea fostei Dacia Service Tătărani, subtraversa apoi DJ 101 D și continua prin canalul fostelor SERE Tătărani, descărcându-se în canalul ANIF în zona Ghighiu.

Fenomenul inundațiilor a fost accentuat de construirea în zona km 70+560 (pe partea stângă) în anul 1998 în baza Autorizației de Construcție nr. 359/23.12.1998, eliberată de SC PETROTEL LUKOIL SA, pentru autorizarea lucrărilor de construire a „STAȚIEI DE ALIMENTARE A CARBURANȚILOR + ANEXE, SPAȚIU COMERCIAL PLATFORME SPAȚII VERZI AMENAJATE, MOBILIER URBAN SEMNALISTICA, REȚELE EDILITARE”.

R. GPh: Cum a fost posibil ca benzinăria să creeze probleme în acest sens?

V.L.: Cu această ocazie s-a întocmit un plan urbanistic de Dezvoltare (PUD-Stație Benzină București) proiectat de SC Consproiect SA care nu a fost respectat ulterior întocmindu-se un Plan modificator nr. LUK 2/27.08.1998 întocmit de către REMARK INVEST prin care se impunea că realizarea stației nu trebuie „să obtureze scurgerea apelor pluviale – pârâu și rigole”, și „realizarea canalului închis ce subtraversează DN1, va trebui să asigure tranzitarea debitelor pluviale excepționale” și acesta fiind nerespectat.

R.GPh: Nu s-au luat măsuri?

V.L.: În anul 2006 autoritățile locale au proiectat și executat obiectivul de investiții, „REFACERE ȘI DEVIERE CANAL PLUVIAL PE DS 194” care preia prin tubulatura de O 700 MM apele din canalul artificial deschis, le transporta și le descărca prin tubulatura ce subtraversează zona LUKOIL Bărcănești – Liceul Tehnologic Agricol și zona blocurilor până în canalul ANIF.

R.GPh: Şi totuşi, inundaţiile continuă…

V.L.: De la preluarea mandatului meu și până în prezent, am constatat că în zona descrisă mai sus, se formează mari acumulări de apă cauzate de imposibiltatea deversării acestora datorită ștrangulării tubulaturii existente de la O 700 MM la diametrul de O 200 MM, producându-se inundații la stația Lukoil Bărcănești cât și la gospodăriile din amonte.

R.GPh: Ce măsuri aţi luat?
V.L.: Pentru reducerea riscului am acționat pentru decolmatarea canalelor pluviale și suplimentarea subtraversărilor cu tubulatura, pentru mărirea capacității de evacuare a apelor acumulate în zona Lukoil – Liceul Tehnologic Agricol.
Am încercat constituirea unui parteneriat dintre Comuna Bărcănești și Consiliul Județean Prahova, pentru decolmatarea și desfundarea canalului privind evacuarea apelor pluviale din zona de nord a satului Tătărani, dar neconcretizat din cauza refuzului Regionalei CFR București de a ne pune la dispoziție terenul în cauza, fapt de adus la menținerea situației vulnerabile, prezentate mai sus.

R.GPh: Care ar fi soluţia?

V.L.: În urma inundațiilor din lunile februarie-martie 2018 și analiza efectelor acestora, în Comisia Locală pentru Situații de Urgență, s-au identificat două soluții posibile de rezolvare a situației prin eliminarea curgerii apelor pluviale din zona de Sud a Municipiului Ploiești și înlocuirea tubulaturii care subtraversează DN1.
În sensul acesta, s-a achiziționat întocmirea Studiului Hidrogeotehnic care ne va furniza date despre acumulările de apă ca urmare a fenomenelor meteorologice și a topirii zăpezilor acestea constituindu-se punctul de plecare pentru achiziționarea unui Studiu de Fezabilitate care ne va oferi soluția tehnică cea mai avantajoasă pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și reducerea riscului de inundații.
Acestea au fost evidențiate în „Planul de Apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, poluării accidentale și accidente la construcții hidrotehnice”, avizate de organele îndrept, informări ale primarului comunei privind modul de acțiune și reducere a riscului de inundații în perioadele nefavorabile, toate fiind aduse la cunoștința autorităților județene – Consiliului Județean Prahova, instituția Prefectului, SGA Prahova și ISU Prahova.

R.GPh: Aţi apelat şi la cei care au creat problemele?

V.L.: Am solicitat sprijinul SC LUKOIL ROMÂNIA SRL în scopul inițierii unei colaborări pentru efectuarea lucărilor de înlocuire a tubulaturii de azbociment care este subdimensionată și fisurată și care subtraversează DN1 în zona Stației de distribuție carburanți Lukoil Bărcănești. Acestă colaborare, este posibilă și cu concursul autorităților județene, precum și a CNAIR Surcursala Prahova.
Îmi exprim compasiunea pentru cei ce au avut și au de suferit de pe urma acestor fenomene și îi asigur de întreaga mea implicare în această problemă ce trenează de mai bine de 28 ani.