Vecin rău platnic? Ce e de făcut

Redactia -

Vecin rău platnic? Ce e de făcut

Pentru de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei: Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.

(3) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.

 

Pentru penalizari: Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-a aplicat. Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de

proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice.

 

Pentru privilegiu imobiliar cu rang prioritar

Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu, precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.

 

Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care rezultă suma datorată cu titlu de restanţă. Privilegiul se radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitanţei sau a altui înscris prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.

Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin.(1) şi (2) sunt scutite de taxă de timbru

Procedura presupune îndeplinirea următorilor pași:

 

1. Rezolvarea pe cale amiabilă. În această etapă se fac toate demersurile necesare pentru recuperarea restanţelor exclusiv pe cale amiabilă, contactare directă, negociere.

 

2. Rezolvarea în instanţă. În această etapă se demarează procedurile uzuale privind chemarea în instanţă a debitorului-pârât.

 

3. Executarea silită. Dacă după obţinerea unei hotărâri judecătoreşti datornicii refuză în continuare să achite sumele restante, se apelează la un executor judecătoresc. Această etapă corespunde recuperării debitului care se poate face prin executare silită mobiliară sau imobiliară.

 

Principalele cauze care determină acumularea unor restanţe la plata întreţinerii sunt lipsa banilor, reaua-voinţă sau imposibilitatea găsirii proprietarilor.

 

Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice. Asociaţia de proprietari are însă dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar (privat sau de stat, persoană fizică sau juridică, român sau străin), pentru sumele datorate cu titlu de contribuţie la cheltuielile comune ale clădirii, dacă suma reprezintă o restanţă de minim trei luni. Din cauza unor recente modificări legislative, asociaţiile nici măcar nu mai au prioritate în faţa altor creditori la recuperarea datoriilor, când se ajunge la executare silită. Or, acest lucru îi determină pe mulţi preşedinţi de asociaţii să atragă

atenţia autorităţilor că este din ce în ce mai greu să se recupereze restanţele acumulate la plata întreţinerii, dacă nu chiar imposibil.

 

Privilegiul imobiliar, înlocuit cu ipoteca legală

 

Ca preşedintă a asociaţiei de proprietari, Georgeta Ariciuc apreciază că urmare a transformării privilegiului imobiliar cu rang prioritar în ipotecă legală, asociaţiile nu mai au întâietate asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietate individuală ale proprietarilor din bloc, precum şi asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru recuperarea

sumelor datorate cu titlu de cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute. Chiar dacă, în aceste condiţii, recuperarea restanţelor este mult mai dificilă, instituirea ipotecii legale este în măsură să-i sperie pe restanţieri: „Avem două familii cu datorii mari, de 14.000 de lei – moştenitorii unui apartament, şi cu 5.000 lei, care şi-au cumpărat apartamentul cu credit ipotecar. După ce i-am informat că am instituit ipotecă legală, s-au cam speriat şi au început să mai achite din restanţă. Problema e că sunt mulţi în casă, nu avem repartitoare, consumă şi multă apă, dar nu acoperă nici măcar cota de cheltuieli lunare, care oricum creşte lună de lună. Totuşi, perspectiva că şi-ar putea pierde casa i-a determinat să acorde mai mult interes plăţii datoriilor. Probabil au înţeles că trebuie să plăteşti pentru ceea ce consumi, că nu poţi să cumperi nici măcar o pâine fără să plăteşti. Sperăm să nu fie nevoie să se ajungă la executare, nimeni nu-şi doreşte asta!”.

 

Plata eşalonată

 

Potrivit modelului german de plată a cheltuielilor lunare de întreţinere, pentru ca, iarna, oamenii să nu mai fie atât de împovăraţi de costurile pentru căldură, acestea se împart în mod egal la cele 12 luni din an, iar în cazul chiriaşilor, sunt cuprinse în chiria lunară. Ioana Sirea, ca şefă de asociaţie, consideră că aceasta ar putea fi o soluţie care să ducă la descurajarea restanţierilor.