Veolia nu va reveni la Ploiești

Vlad Preda -

Veolia nu va reveni la Ploiești

Ca urmare a unor speculații recente apărute in spațiul public cu privire la posibilitatea preluării de către Veolia a serviciilor de furnizare a apei calde și energiei termice in municipiul Ploiești, revenim cu următoarele precizări:

Veolia anunță că informațiile potrivit cărora este posibilă preluarea serviciului de alimentare cu energie termică reprezintă o speculație, compania neavând intenția de a redeveni furnizor de apă caldă și căldură pentru Municipiul Ploiești.

În plus, chiar și în situația în care o autoritate locală, din orice oraș al României, ar demara o procedură legală de selectare și atribuire a gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică, implementarea unei astfel de decizii ar implica un proces tehnic și procedural complex și cu o durată de pregătire considerabilă (luând în calcul situațiile precedente de acest tip, procesul durează minimum 9 luni).

Veolia și-a încheiat activitatea de furnizare a serviciului de alimentare cu energie termică în data de 13.05.2022, ca urmare a încetării înainte de termen a Contractului de delegare prin concesiune. Pe parcursul celor peste 18 ani de activitate, compania și-a respectat întotdeauna obligațiile de a furniza serviciul de alimentare cu energie termică la parametrii de calitate stabiliți prin Contract, gradul de continuitate în furnizarea energiei termice ajungând la peste 99%. De asemenea, în fiecare an, pornirea sezonului de încălzire s-a realizat la timp, conform reglementărilor legale și în condiții optime, nefiind probleme de natură tehnică care să afecteze siguranța în exploatare a echipamentelor.

Încheierea contractului și predarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică către Concedent s-au realizat cu respectarea tuturor reglementărilor legale și contractuale.