Vineri, şedinţă a Consiliului Judeţean. Consultă lista proiectelor

Redactia -

Vineri, şedinţă a Consiliului Judeţean. Consultă lista proiectelor

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Sedinţa ordinara 28 iunie 2013 – 12.00

 

 

 1. 1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dragomir Florin Auraş, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales şi declararea vacantării locului de consilier judeţean respectiv – iniţiat de doamnele consilier judeţean Georgiana Diana Niculescu, Jenica Tabacu şi Cătălin Răzvan Niţă.
 2. 2.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 251.200 mp, situat în oraşul Urlaţi – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 3. 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Prahova cu Comuna Blejoi în vederea realizării în comun a proiectului de interes public judeţean „Amenajare Sens Giratoriu DN 1B – DJ 236, în zona Ploieşti – City – Center” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a unor părţi din construcţiile aflate în proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea, situate în comuna Ariceştii Rahtivani, sat Nedelea, judeţul Prahova, în vederea demolării acestora – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind suplimentarea spaţiului deţinut în folosinţă gratuită de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 7. 7.Proiect de hotărâre privind suplimentarea unor spaţii atribuite în folosinţă gratuită în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeţei închiriate de Societatea Comercială „Vodafone” S.A. pe terasa clădirii Palatului Administrativ, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4, judeţul Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu Agenţiei Naţionale pentru Romi în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind reducerea spaţiului închiriat Societăţii Comerciale „Termoelectrica Ploieşti” S.A. în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 11. 11.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2 – 4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 12. 12.Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din Judeţul Prahova pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pentru iarna 2013 – 2014 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 13. 13.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 14. 14.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Ana Sandu şi de domnii consilieri judeţeni Ion Ionică, Romu Moraru şi Marius Nicolai.
 15. 15.Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico – militare a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 16. 16.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe anul 2013 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 17. 17.Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
 18. 18.Diverse.