Vineri, şedinţă importantă a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

Redactia -

Vineri, şedinţă importantă a Consiliului Local Ploieşti. Iată lista proiectelor

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, D I S P U N E:Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 28 septembrie 2012, începând cu orele 1100, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:


1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din 13 august 2012.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din 7 septembrie 2012.
Întrebări şi interpelări.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti profesorului dr. Ioan Tomescu, matematician – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Mitu Augustin, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Marilena Stanciu şi Cristian Dumitru.
4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de elevul şi profesorul anului celor care s-au remarcat prin rezultate de excepţie în activitatea desfăşurată în anul şcolar precedent – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Marilena Stanciu şi Cristian Dumitru.
5. Proiect de hotărâre privind finanţarea proiectului cultural pentru celebrarea Anului Caragiale, ce se va desfăşura la Bruxelles în perioada octombrie – noiembrie 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 6. Proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Ploieşti cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova în vederea susţinerii dezvoltării mediului de afaceri şi a dezvoltării economico-sociale a Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Paul Alexandru Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti “I.L.Caragiale” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de invăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare Funcţionare al Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu. 
 20. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional al unui post de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. Proiect de hotărâre privind numirea unui consilier local în Consiliul Comunitar Consultativ – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii – iniţiat de primar Iulian Bădescu. 
 23. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru inchirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale şi bloc locuinţe sociale – Fero, str. Mihai Bravu, nr. 231 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în Ploieşti, str. Libertăţii nr. 1, bl. 30E-bl. 30D, bl. 30F, bl. 30G – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 5365/03.05.2004 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Win Magazin S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 26. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe de necesitate unor imobile proprietatea municipiului Ploieşti şi repartizarea acestora – iniţiat de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Robert Vîscan, Raul Petrescu şi Puiu Neagu.
 27. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., cu o parte din imobilul – Stadion Ilie Oană, situat în Ploieşti, str. Stadionului nr. 26 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a unei părţi din imobilul – Stadion Ilie Oană, situat în Ploieşti, str. Stadionului nr. 26 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa. 
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune F.N./01.06.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Conpet S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Razvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor locuinţe proprietatea municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Crisitian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între municipiul Ploieşti şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – C.F.R Călători S.A. Bucureşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 32. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 40 Ploieşti asociaţiei de părinţi ,,Asociaţia Parentis Grădiniţa nr. 40” în vederea desfăşurării de activităţi administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învaţământ special de stat care funcţionează în Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 34. Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare pentru montarea de garduri metalice de protecţie a zonelor verzi publice – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/27.04.2012 privind zonele de fiscalitate ale Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, Paulica Draguşin, George Botez, Costel Horghidan şi Radu Socoleanu.
 36. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
Diverse.
– Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploieşti – semestrul I 2012.
– Informare privind modul de aducere la îndeplinire al hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru primul semestru al anului 2012