Vineri, şedinţă la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Vineri, şedinţă la Consiliul Judeţean. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Prahova

din data de 16 decembrie 2011, ora 12.00

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova la data de 30.11.2011- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor unor instiituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean pe anul 2011 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

3. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2011 în vederea realizării unor obiective de interes public.

          4. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a unor terenuri proprietate publică a localităţilor Ploieşti, Buşteni, Sinaia şi Urlaţi – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu comuna Fîntînele în vederea realizării investiţiei ,,Extindere alimentare cu apă şi sistem centralizat de canalizare, comuna Fîntînele” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

7. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri aflate în concesiune la Societatea Comercială ,,Dalkia Termo Prahova” S.R.L., trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova şi constituirea lor ca aport al Consiliului Judeţean Prahova la capitalul social al Societăţii Comerciale ,,Brazi Industrial Parc” S.A. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

8. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ,,Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN 1B, în continuare DJ 102” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

         9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

       10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate Consiliului judeţean Prahova şi componenţa comisiilor constituite în acest scop – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca judeţeană ,,Nicolae Iorga” Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Artă Prahova “Ion Ionescu-Quintus” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

16. Proiect de hotărâre privind completaraea prevederilor unor hotărâri ale Consiliului judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

17. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea prin reorganizare, a două centre rezidenţiale în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Prahova nr.54/2009, referitoare la darea sau, după caz, menţinerea în administrarea unor instituţii de interes judeţean a unor imobile proprietate publică a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

19. Proiect de hotărâre privind revocarea, la cerere, a domnului Pătraşcu Vasile din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilul proprietate privată a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4 şi str. Erou Călin Cătălin nr. 1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

22. Diverse.