Vineri, şedinţă la Consiliul Judeţean Prahova. Află ce proiecte se vor dezbate

Redactia -

Vineri, şedinţă la Consiliul Judeţean Prahova. Află ce proiecte se vor dezbate

PROIECTUL ORDINII DE ZI
Şedinţa ordinară – 24 februarie 2012 – 12.00

 

 

 

– Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat – cota de 20% – repartizate pe unităţi administrativ teritoriale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor unor instituţii de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2012 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 
– Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ,,Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială ,,Ploieşti Industrial Parc” S.A. pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 13.500 mp – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Gheorghe Neaga şi Georgică Diaconu.
– Proiect de hotărâre privind modificarea sau, după caz, completarea unor prevederi ale unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula şi Ovidiu Cord.
– Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului aplicat Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă. 
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, precum şi desemnarea componenţei comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Anda Păuşan şi de domnii consilieri judeţeni Dragoş Ionel Gunia, Adrian Manta, Dan Ciolac şi Gheorghe Ioniţă. 
– Proiect de hotărâre privind numirea managerului (directorului general) interimar la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, ca urmare a încetării contractului de management – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind prelungirea termenelor de închiriere a unor spaţii în imobilele proprietate publică a judeţului Prahova, situate în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 şi str. Erou Călin Cătălin nr.1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Proiect de hotărâre privind reducerea spaţiilor atribuite Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Energii Regenerabile ,,AE3R Ploieşti – Prahova” în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova. 
– Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 a Consiliului Judeţean Prahova la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Situaţii de Urgenţă Sud-Muntenia” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.
– Diverse.