VĂLENII DE MUNTE/Află care sunt cele mai importante investiţii ce se vor realiza în 2012

Redactia -

PROGRAM

de dezvoltare economico-socială şi de mediu a oraşului Vălenii de Munte pe 2012

 

 

Nr. crt.

Obiective / Acţiuni / Măsuri

Entitatea implicată în realizare

Resurse angajate

Responsabilităţi

Termeni de finalizare

Indicatori de evaluare a stadiului realizării măsurii

Continuarea lucrărilor la Sală de educaţie fizică din cadrul Şcolii de Arte şi Meserii „Gheorghe Pănculescu” Vălenii de Munte

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

Trim. II

2012

Execuţie

Reabilitare Parc central oraş Vălenii de Munte

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

Trim. II

2012

Execuţie

Reabilitare şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova

Consiliul Judeţean şi Consiliul Local

Fonduri structurale şi Bugetul Local

Primar

   2011 – 2014

Proiectare şi execuţie

Realizare sistem de canalizare în cartierul Valea Gardului

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

   2012 – 2013

Execuţie

Regularizare pârâu Tarsica tronson VI Cartier Valea Gardului

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

   2012 – 2013

Execuţie

Creşterea calităţii serviciilor medicale prin Extinderea Spitalului Orăşenesc Vălenii de Munte

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

   2012 – 2014

Execuţie

Realizarea a 60 unităţii locative A.N.L. Blocuri B20 şi B21

Consiliul Local

A.N.L.

Bugetul de stat

C.N.I.

Viceprimar

Trim. II

2012

Execuţie

R.T.E. bloc B 20 şi B 21

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

Trim. II

2012

Execuţie

Reactualizare P.U.G. Vălenii de Munte

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

Trim. II

2012

Vizare şi aprobare

Extindere reţele de gaze

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

2012

Proiectare şi execuţie

Reparaţii la podul din punctul Rizăneşti peste Teleajen

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

2012

Proiectare şi execuţie

Lucrări apărare maluri str. Davila, Petru Rareş

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

2012

Proiectare şi execuţie

Lucrări de reparaţii prin asfaltare conform unui grafic care se va întocmi în primăvara anului 2012 în funcţie de necesitate

Consiliul Local

Bugetul Local

Viceprimar

2012

Execuţie

Pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ se vor aloca fondurile necesare reparaţiilor curente şi alte lucrări

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

2012

Execuţie

Continuarea lucrărilor de reparaţii la conductele de apă cu uzură mare

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

Director Hidro S.A.

2012

Execuţie

Acţiunii pentru păstrarea conştiinţei naţionale a valorilor oraşului şi a ţării se vor organiza:

– Universitatea de Vară „N. Iorga”

– Ziua Oraşului;

– Serbările Toamnei;

– Ziua Naţională a României;

– Ziua Majoratului;

Consiliul Local

Bugetul Local

Primar

2012

Execuţie

Continuarea acţiunilor de colectare selectivă a deşeurilor în anul 2012, cel puţin în punctele stabilite de comun acord cu S.C. Salub S.A. Ploieşti

Consiliul Local

Bugetul Local

Mediu

2012

Execuţie

Se vor ecologiza râul Teleajen în zona oraşului, pârârilor Văleanca, Tarsica şi Parasca, zona Pancealiu, Zona Ungureni, punctul Rizăneşti, zona pod George Enescu şi Fd. Ecaterina Varga

Consiliul Local

Bugetul Local

Mediu

2012

Execuţie

Execuţia igienizării la toate imobilele aparţinând Primăriei

Consiliul Local

Bugetul Local

Administrator primărie şi Viceprimar

2012

Execuţie

Se vor executa lucrări de salubrizare a pieţei, drumurile de acces spre piaţa şi pârâul Văleanca în zona pieţei, săptămânal şi sistematizarea căilor de acces în şi din piaţa şi modernizarea locurilor de parcare

Consiliul Local

Bugetul Local

Administrator piaţă

2012

Execuţie