Consiliul Local Ploieşti, convocat pentru a vota rectificarea de buget

Redactia -

Consiliul Local Ploieşti, convocat pentru a vota rectificarea de buget

Primarul Andrei Volosevici a emis dispoziţia de convocare a în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 08 august 2023, începând cu ora 1200, desfășurată prin mijloace electronice/prezență fizică la sala de şedinţe, etajul II din sediul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor, nr. 1A.

Pe ordinea de zi se află un singur proiect, şi anume:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.