Proiecte importante pentru ploieşteni, în următoarea şedinţă a Consiliului Local. Află detalii

Redactia -

Proiecte importante pentru ploieşteni, în următoarea şedinţă a Consiliului Local. Află detalii

Primarul Andrei Volosevici a emis dispoziţia de convocare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 31 august 2023, începând cu ora 14.00.

1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 05 iulie 2023.

2. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 06 iulie 2023.

3. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10 iulie 2023.

4. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 iulie 2023.

5. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 iulie 2023.

6. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 iulie 2023, ora 17.45.

7. Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 iulie 2023.

8. Întrebări și interpelări.

9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – doamna Costache Nicoleta Mihaela – inițiat de primar
 Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Anca Agapie, Costel Andreescu, George Sorin Nicolae Botez, Iulian Bolocan, Răzvan Enescu, Nicolae Vlad Frusina, Cristian Mihai Ganea, Cristian Ionel Ionescu, Bogdan Lupu, Alexandru Dragoș Măchițescu, Valentin Marcu, Constantin Nemeș, Daniel Nicodim, Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Popa, Anca Adina Popa, Georgeta Simona Popescu, Horia Nicolae Popovici, Valentin Răzvan Săbău, Radu Alexandru Simionescu, Gheorghe Sîrbu-Simion, Alexandru Ștefan, Nicoleta Ștefan, Mihai Tonsciuc, Magdalena Trofin, Aurelian Dumitru Tudor și Robert Ionuț Vîscan.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploieşti pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Anca Agapie și Nicoleta Ștefan.

12. Proiect de hotărâre privind propunerea şi validarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploieşti a unui reprezentant al Primăriei Municipiului Ploieşti şi a unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în cadrul Comitetului Consultativ pentru Antreprenoriat (CCA) al Municipiului Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

13. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești încheiat cu Societatea APA NOVA Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Ploiești și Asociaţia Viitor Plus în scopul amenajării peisagistice a unei zone din Parcul Municipal Ploiești Vest – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei, statului de funcţii și normativului de personal ale Creşei nr. 39 Municipiul Ploieşti – inițiat de viceprimar Anca-Adina Popa.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti –inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unităţii de învăţământ, Gradiniţa cu program normal „Sf. Stelian” în Grădiniţa cu program prelungit „Sf. Stelian”, unitate de învăţământ preuniversitar cu nivel preșcolar, structură a Grădiniței cu program prelungit nr. 35 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.16853/2011 pentru imobilul din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27, în care își desfăşoară activitatea de învăţământ preşcolar Grădinița cu program prelungit nr. 35 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului teren, situat în Ploiești, str. Cumpătul, nr. 5B, cu destinaţia teren sport al Colegiului Pedagogic ,,Regina Maria” – inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu-Simion, Iulian Bolocan, Aurelian-Dumitru Tudor, Costel Andreescu şi Robert-Ionuţ Vîscan.

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu destinația de locuință situat în Ploiești, str. Victoraș nr. 8, bl. 18I, sc. A, apartament 10 – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Cristian-Mihai Ganea și Robert-Ionuț Vîscan.

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr.2, bl. T10-T11-T12, sc. T11, ap. 3, Carte funciară nr. 136712-C1-U11, nr. cadastral 136712-C1-U11, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Cristian-Mihai Ganea.

24. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Aleea Arnăuți, nr.2, bl. T8-T9, sc. T8, ap. 7, Carte funciară nr. 136696-C1-U7, nr. cadastral 136696-C1-U7, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Cristian-Mihai Ganea.

25. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, bl. 33U1, ap. 13, Carte funciară nr. 137156-C1-U4, nr. cadastral 137156-C1-U4, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Cristian-Mihai Ganea.

26. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, bl. 33U1, ap. 17, Carte funciară nr. 137156-C1-U32, nr. cadastral 137156-C1-U32, către titularul contractului de închiriere – inițiat de consilierii Valentin Marcu, Aurelian-Dumitru Tudor, Nicolae-Vlad Frusina, Gheorghe Popa, Costel Andreescu, Robert-Ionuț Vîscan și Cristian-Mihai Ganea.

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de asociere nr.14039/12.11.2013 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Vikod Miraj S.R.L. – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unui contract încheiat pentru spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință – inițiat de consilierii Gheorghe Popa, Horia-Nicolae Popovici, Bogdan Lupu, Costel Andreescu și Alexandru Ștefan.

29. Proiect de hotărâre privind derularea proiectului “Dezvoltare imobiliară verde” – inițiat de consilierii Magdalena Trofin și Mihai Tonsciuc.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Realizare Conductă By-pass la Instalația de stins incendii cu hidranți exteriori în Parcul Municipal Ploiești Vest“ –
inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Ploiești Vest“ – inițiat de primar Andrei-Liviu
Volosevici.

32. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Timiș”, din Municipiul Ploiești, cu denumirea „Profesor Olga Petrescu” – inițiat de consilierii Anca-Adina Popa, Costel Andreescu și Răzvan Enescu.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Schimbare destinație funcțională din zonă pentru echipare tehnico-edilitară (TEr) în zonă mixtă instituții și servicii/industrie nepoluantă și depozitare (IS/ID), stabilire indicatori urbanistici pentru construire hală depozitare”, Municipiul Ploiești, str. Laboratorului nr.6, număr cadastral 145967 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Ridicare restricție și atribuire indicatori urbanistici pentru amplasare centru comercial”, Municipiul Ploiești, str. Ștrandului nr. 59, număr cadastral 139406 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru: „Schimbare destinație teren din zona activități de producție și transporturi și zonă activități productive de servicii și spații verzi în zona instituții și servicii și zonă de locuințe colective”, Municipiul Ploiești, Str. Rudului nr. 262, jud. Prahova – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

36. Diverse