Se deschide Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ploiești

Redactia -

Se deschide Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Ploiești

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova se derulează un amplu proces de restructurare și reorganizare a tuturor centrelor rezidențiale de tip vechi, atât a celor destinate copiilor, cât și a celor pentru adulți.

 În acest context, urmare restructurării Complexului de Servicii Comunitare ”Cireșarii” Ploiești și transferarea centrului de primire în regim de urgență și a centrului maternal din cadrul acestuia într-o altă locație și ținând cont de faptul că problematica referitoare la categoria beneficiarilor cu dizabilități este deosebit de complexă, a apărut oportunitatea folosirii infrastructurii existente în vederea oferirii de servicii sociale specializate persoanelor adulte cu dizabilități.

Astfel, în scopul îmbunătățirii serviciilor și a creșterii calității acestora, locația existentă a fost destinată înființării Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

În cadrul acestui serviciu social, vor beneficia de găzduire, asistență medicală și îngrijire, recuperare și reabilitare, 30 de persoane adulte cu dizabilități, transferate din alte centre rezidențiale din structura instituției, unități care au în implementare planuri de restructurare,

Având în vedere finalizarea lucrărilor de reabilitare la care a fost supus centrul,  astfel încât spațiul să fie adaptat și dotat corespunzător standardelor minime de calitate specifice, vă adresăm invitația de a participa în data de 7 iulie 2023 la deschiderea oficială a acestui nou serviciu destinat persoanelor adulte cu dizabilități.

Foto: www.pexels.com