Vineri, şedinţă CL Ploieşti: Decizii privind bugetul local şi anveloparea blocurilor

Redactia -

Vineri, şedinţă CL Ploieşti: Decizii privind bugetul local şi anveloparea blocurilor

Primarul Andrei Volosevici a transmis dispoziţia privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 22 septembrie 2023.

Iată ce proiecte se află pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2023, având ca sursa de finanțare bugetul local, al Școlii Gimnaziale “Rareș Vodă” din Municipiul Ploieşti – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim și de consilierii Paul Palaş Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Radu-Alexandru Simionescu, Nicoleta Ștefan şi Anca Agapie.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 112/2023 privind actualizarea valorii cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești – Lot 1”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 496/16.11.2018 – inițiat de viceprimar Daniel Nicodim.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.